• ล่าสุด:
  • ลุกขึ้น:
  • ลุกขึ้น%:
  • ความกว้าง:
  • ปิดวานนี้:
  • เปิด:
  • สูงสุด:
  • ต่ำสุด:
  • ปริมาณ:
  • มูลค่า:

การเข้าถึงหุ้นที่จะบันทึก

ชื่อ ราคา เปลี่ยนราคา

หุ้นเพิ่มทุนของ LH เร

เลขที่ รหัส ภาค ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
1 888205 Consumer 1064.497 0.48%
2 888203 Utilitie 1109.122 0.14%
3 888207 Telecomm 643.967 0.0%
4 888209 Financia 936.392 -0.1%
5 888206 Material 1125.954 -0.15%
6 888201 Health C 735.054 -0.18%
7 888211 Others 983.239 -0.66%
8 888202 Informat 1434.883 -0.79%
9 888204 Industri 1427.363 -0.87%
10 888210 Consumer 842.404 -0.88%
เลขที่ สต็อก รหัส สต็อกชื่อ ราคาล่าสุด amplitude
1 W8748 RWI-W1 0.780 18.18%
2 W8734 RML-W4 0.140 16.67%
3 C4318 RICH 0.070 16.67%
4 C2227 SPACK 3.020 9.42%
5 C8724 T 0.130 8.33%
6 C4182 POST 5.400 8.0%
7 W88319 FC-W1 0.140 7.69%
8 W88305 CCN-W1 7.700 6.21%
9 C3565 DTCI 30.250 6.14%
10 C3633 FMT 42.500 5.59%

HomilyChart
HomilyChart,หนึ่งรวมแผนภูมิหุ้นข้อมูลการวิเคราะห์หุ้นและหน้าที่อื่นๆในหนึ่งของคนรุ่นใหม่ของเซลล์หุ้นซอฟต์แวร์โทรศัพท์[รายละเอียด]

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดฟรี

HomilyChart การเชื่อมโยงเว็บไซต์

พาร์ทเนอร์

ซอฟต์แวร์หุ้นฟรี| ความรู้เกี่ยวกับหุ้น| ลิงค์นำไปใช้